Jeśli chodzi o inwestycje, złoto ma reputację cennego, niezawodnego i istotnego składnika portfela finansowego. Chociaż istnieje wiele sposobów inwestowania w złoto, w tym złote monety i złote konta IRA, coraz większą popularnością cieszą się fundusze inwestycyjne na złoto. Koszty wymiany związane ze złotymi funduszami ETF są często niższe niż koszty zakupu, przechowywania i ubezpieczania fizycznego złota.

Spis treści

 • Czym są i jak działają fundusze inwestycyjne na złoto?
 • Co to jest NAV (Net Asset Value) i jak jest szacowana dla funduszy złota?
 • Jak inwestować w fundusze złota: Co należy wziąć pod uwagę przed inwestycją?
 • Jakie elementy wpływają na Twoje zyski z funduszy złota?
 • Jakie są zalety inwestowania w Fundusze Wzajemne Złota?
 • Wydatki i opodatkowanie
 • Słowo końcowe

Czym są Fundusze Wzajemnego Inwestowania w Złoto i jak one działają?

Fundusze złota, które inwestują w ETF-y złota, czyli Exchange-Traded Funds, są również znane jako fundusze wspólnego inwestowania w złoto. ETF-y na złoto są pasywnymi instrumentami inwestycyjnymi, które opierają się na cenach złota i zazwyczaj inwestują w złoto kruszcowe. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne złota zapewnia pośrednią ekspozycję na inwestycje w złoto w formie online; dlatego inwestorzy mogą czerpać podobne korzyści, jak w przypadku inwestowania w fizyczne złoto.

Inwestycje w fundusze wzajemne są popularne wśród inwestorów indywidualnych ze względu na oferowane przez nie udogodnienia. Możesz zacząć od dowolnej kwoty, zdywersyfikować inwestycje w wiele akcji lub instrumentów lub zezwolić na automatyczne comiesięczne inwestycje. Gdy inwestujesz w fundusze wspólnego inwestowania w złoto, fundusz wykorzystuje Twoją inwestycję do zakupu złota, a następnie alokuje Twój udział do Twojego portfela. Gdy ceny złota rosną, rośnie również Twój zwrot z inwestycji.

Co to jest NAV (Net Asset Value) i jak jest szacowana dla funduszy złota?

Jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne, NAV jest istotnym elementem, o którym powinieneś wiedzieć. Wartość aktywów netto definiuje się jako wartość netto na jednostkę i oblicza się ją jako całkowitą wartość aktywów minus wartość pasywów. Innymi słowy, NAV reprezentuje cenę jednostki uczestnictwa złotego funduszu inwestycyjnego.

Wzór na oszacowanie wartości NAV jest dość prosty: NAV= Aktywa-Zobowiązania/Całkowita liczba jednostek uczestnictwa.

Jak inwestować w fundusze wspólnego inwestowania w złoto: Co należy wziąć pod uwagę przed inwestycją

Inwestowanie w fundusze wspólnego inwestowania w złoto jest tak samo proste, jak inwestowanie w jakiekolwiek inne fundusze. Najłatwiejszym sposobem inwestowania jest inwestowanie za pośrednictwem dostawcy funduszy wzajemnych.

Oto kilka rzeczy, które należy rozważyć jako inwestor indywidualny przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w fundusze wspólnego inwestowania.

 • Zachowania sezonowe: Wyniki złota różnią się w zależności od warunków sezonowych. Na przykład, w czasie kryzysu rynkowego złoto przynosi wysokie zyski, natomiast w czasie stabilnej sytuacji rynkowej jego wartość spada.
 • Niższe zyski: Inwestycje w złoto zapewniają niższe, ale stabilne zyski, w przeciwieństwie do akcji, które zapewniają wysokie zyski, ale nie są tak stabilne jak złoto. Inwestowanie w złote fundusze inwestycyjne ma sens w czasie kryzysów rynkowych. Gdy rynek się ustabilizuje, niektórzy inwestorzy decydują się przenieść swoje inwestycje do bardziej ryzykownych opcji.
 • Dywersyfikacja: Jeśli chcesz zdywersyfikować swój mały lub średni portfel, fundusze inwestycyjne złota mogą nie być dla Ciebie idealną opcją inwestycyjną. W porównaniu z innymi aktywami, złoto przynosi niskie zyski i dla tych, którzy chcą zdywersyfikować portfel, nie będzie to atrakcyjna opcja. Jeśli jednak nie przeszkadzają Ci niskie, ale stabilne zyski i jesteś elastyczny, jeśli chodzi o Twoje cele inwestycyjne, fundusze inwestycyjne złota mogą być interesującym wyborem do rozważenia. Jest to również dobry wybór dla inwestorów z dużymi portfelami.
 • Dynamiczna alokacja: Zwiększanie inwestycji w złoto podczas kryzysów rynkowych jest kluczowe dla uzyskiwania wysokich stóp zwrotu. Gdy rynek zaczyna wracać do normalności, inwestycje przeniesione do innych aktywów mają większą szansę na wyższe zyski.
 • Podążaj za trendami: Przewidzenie, co wydarzy się w przyszłości, i podjęcie decyzji, jak dobrze rozegrać swoje karty, jest niemożliwe, nawet jeśli masz wieloletnie doświadczenie w inwestowaniu w akcje, buliony czy monety związane z wydobyciem złota. Nikt nie wie, co się stanie za miesiąc czy rok. Jednak śledzenie wyników, wahań cen i trendów pozwoli Ci podjąć decyzję, gdzie i ile chcesz zainwestować. W końcu inwestowanie w fundusze wspólnego inwestowania w złoto wydaje się być najbardziej nieszkodliwą opcją spośród nich wszystkich.

Jakie elementy wpływają na Twoje zyski z funduszy wspólnego inwestowania w złoto?


Niektóre elementy mogą znacząco wpłynąć na Twoje zyski z inwestycji w fundusze wspólnego inwestowania w złoto. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych z nich.

Wartość złota

Złoto jest codziennie przedmiotem obrotu na różnych giełdach towarowych. Ponieważ obrót ten zależy od podaży i popytu, prowadzi do odchyleń cenowych. Wartość złota może w każdej chwili wzrosnąć lub spaść, a to ma wpływ na fundusze. Ze względu na te wahania, fundusze złota są narażone na ryzyko i nieprzewidywalne zmiany.

Wymiana walut

Fundusze wspólnego inwestowania w złoto podlegają wahaniom kursu walutowego (zwłaszcza fundusze międzynarodowe). Gdy inwestujesz w obcej walucie, wszelkie wahania kursu mogą wpłynąć na Twój zysk.

Klasa aktywów

Ryzyko klasy aktywów dotyczy głównie funduszy złota, które inwestują w akcje spółek wydobywających złoto lub spółek dystrybucyjnych. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w regulacjach, prawie lub czynnikach politycznych, mogą one wpłynąć na branżę złota, tj. na Twój fundusz, niezależnie od spółki lub akcji wydobywczych, w które zainwestowałeś. Inwestorzy nazywają to ryzykiem specyficznym dla branży i jest to coś, czego nie można ignorować, zwłaszcza przy zwiększaniu inwestycji funduszu.

Pojedyncze akcje

Jeżeli w spółce wydobywającej złoto zachodzą pewne zmiany - na przykład decyzje zarządu, procesy sądowe lub straty finansowe - powoduje to pojawienie się czerwonych flag, których nie należy ignorować. Zmiany te mogą mieć znaczący wpływ na wartość akcji spółki i wyniki funduszu inwestycyjnego.

Jakie są zalety inwestowania w fundusze wspólnego inwestowania w złoto?

Wiele funduszy inwestycyjnych oferuje możliwości inwestowania w złoto jako część swoich usług portfelowych. Niektóre jednak koncentrują się wyłącznie na inwestycjach w złoto. Niezależnie od tego, w który fundusz wzajemny zdecydujesz się zainwestować, inwestycje w złoto przynoszą pewne korzyści, w tym minimalne wymagania inwestycyjne, prostą własność, dywersyfikację pomiędzy różnymi spółkami i brak konieczności przeprowadzania dodatkowych badań.

Pomówmy więcej o zaletach inwestowania w fundusze złota.

Przejrzystość

Ceny złota są codziennie aktualizowane na giełdzie, a każdy ma dostęp do aktualnej ceny. Łatwy i globalny dostęp sprawia, że proces jest przejrzysty dla każdego, kto inwestuje w metale szlachetne.

Bezpieczna inwestycja

W porównaniu z innymi aktywami i metalami szlachetnymi, złoto jest ogólnie bezpieczną inwestycją, ponieważ złoto potrafi oprzeć się kryzysom rynkowym i wznieść się ponad krachy.

Przeciwdziała inflacji

Po kryzysie rynkowym następuje inflacja. Podczas gdy inflacja jest przerażająca dla innych aktywów, walut i metali szlachetnych, złoto wydaje się pozostawać nietknięte. W czasie inflacji ceny złota są wciąż stabilne, co czyni je doskonałą opcją inwestycyjną.

Dywersyfikacja

Dla inwestorów poszukujących inwestycji o niskim ryzyku i niskiej stopie zwrotu, fundusze inwestycyjne złota są idealne do dywersyfikacji. Dla inwestorów zainteresowanych poszerzeniem swojego portfela i rozważających opcje wysokiego ryzyka i wysokiego zysku, fundusze złota mogą nie być najlepszym wyborem.

Brak wymogu posiadania rachunku zdematerializowanego (Demat)

Złote fundusze inwestycyjne pozwalają inwestorom na inwestowanie przy minimalnej kwocie. Z tego powodu, konto Demat nie jest obowiązkowe; zamiast tego, inwestorzy mogą dokonywać inwestycji za pośrednictwem dostawców funduszy inwestycyjnych.

SIP - Systematyczny Plan Inwestycyjny

Kolejną korzyścią z inwestowania w fundusze inwestycyjne złota jest to, że nie musisz badać zasad inwestowania, trendów czy kwot (chyba że planujesz więcej inwestycji i chcesz być poinformowany o szczegółach).

Dzięki funduszom złota możesz inwestować niewielkie kwoty w zdyscyplinowany sposób i nie martwić się o synchronizację rynku. Jest to idealne rozwiązanie dla początkujących inwestorów, którzy chcą inwestować w złoto, ale nie mają wystarczającego doświadczenia, by samodzielnie dokonywać inwestycji, tworzyć indywidualne portfele czy opracowywać strategie.

Ekonomiczna strona

Inwestowanie w fundusze złota za pomocą SIP jest wygodne dla małych lub początkujących inwestorów, ponieważ nie wymaga dodatkowych badań i wymaga minimalnych inwestycji. Ponadto, nie ma żadnych dodatkowych kosztów, takich jak rachunki zdematerializowane, roczne opłaty za utrzymanie, opłaty transakcyjne, opłaty maklerskie czy opłaty za dostawę, co czyni tę opcję atrakcyjną i opłacalną.

Płynność

Płynność może być problemem, gdy inwestujesz w fizyczne złoto. Jednak inwestując w fundusze złota, możesz odzyskać jego własność każdego dnia.

Wydatki i opodatkowanie

Fundusze wspólnego inwestowania w złoto inwestują w fundusze ETF na złoto. Ostateczny koszt ETF-ów jest obliczany i dodawany do funduszu wspólnego. Fundusze naliczają również inwestorom karę za wyjście z inwestycji, jeśli zdecydują się oni zerwać umowę przed upływem ustalonego wcześniej okresu.

Jeśli chodzi o opodatkowanie, zyski z funduszy są opodatkowane w zależności od okresu posiadania inwestycji. Jeśli inwestycja jest utrzymywana przez okres krótszy niż trzy lata, zyski są opodatkowane według stawki podatku dochodowego obowiązującej inwestora. Jeśli inwestycja jest utrzymywana dłużej, jest opodatkowana stawką 20,8%.

Słowo końcowe

Inwestowanie w fundusze wspólnego inwestowania w złoto to sprytny sposób na wykorzystanie wartości złota i stabilnych cen rynkowych. Musisz jednak rozumieć ryzyko związane z inwestowaniem w metale szlachetne oraz to, że nikt nie może zagwarantować zwrotu z inwestycji.

Radzimy zapoznać się z inwestycjami w złoto: odkryj kontrakty terminowe na złoto i opcje, a następnie podejmij świadomą decyzję o tym, co jest odpowiednie dla Ciebie i Twoich celów finansowych.

Złoto oferuje wiele opcji inwestycyjnych i nikt nie może Cię powstrzymać przed ich zbadaniem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o budowaniu bogactwa poprzez inwestycje w złoto, nie zapomnij zapoznać się z naszymi artykułami o inwestowaniu i przewodnikami krok po kroku.

Jeśli zastanawiasz się, od czego zacząć swoją kolejną inwestycję w złoto, mamy dla Ciebie propozycję. Możemy dobrać Ci profesjonalnego partnera, który pomoże Ci w pierwszej udanej inwestycji w złoto.

Skontaktuj się z nami już dziś, by uzyskać więcej informacji.